برداشت توت فرنگی در مریوان

گروه عکس الف،   3990310102

دشت‌های شهرستان مریوان به دلیل داشتن خاک حاصلخیز، غنی و آب و هوای مناسب به یکی از قطب‌های توت فرنگی ارگانیک تبدیل شده است و سالانه هزاران تن از این محصول روانه بازار‌های استان کردستان و کشور می‌شود.

برداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوانبرداشت توت فرنگی در مریوان
ابر آروان

آخرین عناوین