تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوست

گروه عکس الف،   3990310057

اعتراض به قتل یک سیاه پوست به نام جورج فلوید توسط ماموران پلیس شهر مینیاپولیس در ایالت مینه سوتای آمریکا باعث شکل گیری تظاهرات گسترده در شهر‌های مختلف این کشور علیه پلیس و تبعیض نژادی شده است.

تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوستتظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به قتل مرد سیاهپوست
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین