حادثه ریلی در مسیر قم - آپرین

گروه حوادث الف،   3990310003

شب گذشته ۱۰ واگن فله بر قطار باری در بلاک آپرین به بهرام از خط خارج شد.

به گزارش فارس، شب گذشته 10 واگن فله بر قطار باری در بلاک آپرین به بهرام از خط خارج شد. 

مسیر این قطار از قم به آپرین بوده است.

در حال حاضر خط مسدود است. 

طبق اطلاعات واصله ٢ واگن باری کاملا واژگون شده است و خط و واگن ها آسیب جدی دیده است، حدود 4 کیلومتر خط آسیب دیده است. 

6 واگن باری بهم از ناحیه بوژی آسیب دیده است.

این واگن ها حامل گندم بود که از مبدا بندر امام خمینی (ره) حرکت کرده بوده و به مقصد هشتگرد حمل می شد.

باتوجه به واژگونی دو واگن، پس از تخلیه گندم در روزهای آینده از واگن های واژگون شده و سایر واگن های آسیب دیده و تعمیرات لازم، این خط باری ریلی آزاد می شود.

بیان علت دقیق وقوع حادثه در حیطه اختیارات کمیسیون بررسی سانحه راه آهن است.