سریعترین سرقت موبایل

گروه ویدئو الف،   3990307067

این فیلم توسط توربین مداربسته در منطقه تهرانپارس ضبط شده و نشان می‌دهد به قدری سریع این سرقت انجام شد که مالک موبایل مبهوت ماند.

ابر آروان

آخرین عناوین