بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

گروه عکس الف،   3990306110

درب‌های حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) صبح سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ بازگشایی شد. صحن‌های این حرم شریف در اختیار زائران، مجاوران و همه ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) قرار گرفت. صحن اماکن مقدس، یک ساعت بعد از طلوع آفتاب تا یک ساعت قبل از غروب آفتاب، برای عموم باز است. این بازگشایی براساس رعایت دستور العمل‌های بهداشتی انجام می‌شود و نماز ظهر و عصر به صورت جماعت برپا نمی‌شود.

بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)بازگشایی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
ابر آروان

آخرین عناوین