بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)

گروه عکس الف،   3990305028

با دستور ستاد ملی کرونا صبح دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ درب‌های حرم مطهر رضوی که از ۶۹ روز پیش برای کنترل شیوع ویروس کرونا بسته شده بود، بازگشایی و سیل مشتاق برای زیارت در این حرم منور حضور یافتند/فارس

بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)بازگشایی درهای حرم امام رضا(ع)
ابر آروان

آخرین عناوین