بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

گروه عکس الف،   3990305026

بنا بر مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا از صبح دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹، صحن‌های حرم‌ مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به روی دلدادگان و ارادتمنـدان خاندان اهـل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بازگشایی شد.

بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)بازگشایی صحن‌های حرم حضرت عبدالعظیم(ع)
ابر آروان

آخرین عناوین