بازگشایی کامل صحن‌ها و بقاع متبرکه بعد از عید فطر

گروه ویدئو الف،   3990303032

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: یک ساعت بعد از طلوع آفتاب تا یکساعت قبل از غروب آفتاب صحن‌های زیارتی باز خواهند بود.

ابر آروان

آخرین عناوین