جزء خوانی قرآن کریم

گروه عکس الف،   3990301112

با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی مساجد و بقاع متبرکه جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱، به صورت انفرادی یا با تشکیل گروه‌های کوچک در منازل انجام می‌گیرد

جزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریمجزء خوانی قرآن کریم