تشییع پیکر شهدای ناوچه کنارک

گروه عکس الف،   3990301087

پیکر ۴ شهید حادثه ناوچه کنارک صبح پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ از فرودگاه شیراز تا حرم حضرت شاهچراغ (ع) تشییع و پیکر شهدا جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد/باشگاه خبرنگاران

تشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارکتشییع پیکر شهدای ناوچه کنارک

آخرین عناوین