اجرای طرح ترافیک در پایتخت از فردای عید فطر قطعی است

گروه ویدئو الف،   3990229067

مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: اجرای طرح ترافیک در پایتخت از فردای عید فطر قطعی است. مصوبه شورای ترافیک به امضای زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران رسیده است. بنابراین ما برای اجرای طرح ترافیک تایید وزارت بهداشت را نیز داریم. طرح ترافیک از ساعت ۸ تا ۱۶ اجرا می شود و از ساعت ۱۴ خروج از طرح رایگان است.

ابر آروان

آخرین عناوین