خدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کرونایی

محمدسجاد بهرامی، گروه ویدئو الف،   3990229061

گروهی از خادمان افتخاری آستان مقدس امامزاده علی‌اکبر(ع) چیذر در جهت کمک به درمان بیماران مبتلا به کرونا در دو شیفت کاری اقدام به تولید ۲۰۰۰ بطری آبمیوه طبیعی می‌کنند و هر روز صبح به بیمارستان‌ها تحویل می‌دهند.

خدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کروناییخدمت‌رسانی خادمان امامزاده علی‌اکبر(ع) به بیماران کرونایی

آخرین عناوین