اظهارات جالب کارشناس راشاتودی درباره ایران و آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990228132

کارشناس راشاتودی: تهدیدهای ترامپ در مورد ایران، یادآور توصیه وی به خوردن موادضدعفونی است

آخرین عناوین