اهدای خون در شب قدر

گروه عکس الف،   3990228073

در شب پر فضیلت قدر مردم تبریز همچون سایر هموطنان به رسم سالیان گذشته با حضور در مراکز انتقال خون به بیماران خون اهدا کردند.

اهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدراهدای خون در شب قدر

آخرین عناوین