هجوم میهمانان ناخوانده به جاسک!

گروه عکس الف،   3990227123

ملخ‌های صحرایی با قدرت بالای پروازی و امکانات کمی که این شهرستان برای مقابله با این ملخ ها دارد باعث شده که خسارت زیادی به مزارع و باغات آن زده شود.

آخرین عناوین