جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»

گروه عکس الف،   3990227116

جهادگران هیات رزمندگان ثارالله همدان در جریان بازدید از روستاهای دورافتاده و محروم استان، این بار راهی «ایلانلو» در کبودرآهنگ شدند تا سفره رزمایش مومنانه‌‌شان را در آن جا پهن کنند. و تا جایی که در توان دارند گرد محرومیت را از چهره این روستا پاک کنند آن هم با توان جهادگران و پای کار آوردن مسئولان.

جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»جهاد بچه‌های هیات ثارالله در «ایلانلو»
ابر آروان

آخرین عناوین