کمدین آفریقایی: ترامپ همه مراحل حماقت را پشت سرگذاشته است!

گروه ویدئو الف،   3990227045

مجری مشهور آمریکایی با اشاره به عدم استفاده رئیس جمهور آمریکا از ماسک: ترامپ همه مراحل حماقت را پشت سرگذاشته است!

آخرین عناوین