روسیه و چین در نشست شورای امنیت با موضوع سوریه شرکت نکردند

گروه جهان الف،   3990224149

نماینده روسها در سازمان ملل اعلام کرد که روسیه و چین نشست ویدئوکنفرانسی شورای امنیت با موضوع سوریه را تحریم کرده و در آن شرکت نکردند.

به گزارش مهر به نقل از فرانس ۲۴، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که مسکو و پکن در نشستِ پشت درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل درباره سلاح‌های شیمیایی در سوریه شرکت نکرده‌اند؛ زیرا چنین نشستی را «غیرقابل‌قبول» می‌دانستند.

نماینده روسیه در سازمان ملل در این باره گفت که کشورش تنها یک درخواست داشته و آن این بود که این تعامل به صورت عمومی برگزار شود.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه شرکای غربی ما و متحدانشان بر برگزاری این نشست پشت درهای بسته و در فضای غیررسمی علی‌رغم شعار شفافیت و فضای باز شورای امنیت اصرار کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: چنین رویکردی برای ما قابل قبول نیست؛ زیرا حقوق طرف‌های کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی را تضعیف می‌کند.

در این جلسه همچنین قرار بود نتیجه تحقیقات تیم تحقیق و شناسایی سازمان منعسلاح‌های شیمیایی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود، مطرح شود.