تصویر شهدای مقاومت در نمایشگاهی صنایع دستی یمن

گروه عکس الف،   3990224056

تصویر سردار شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در نمایشگاه صنایع دستی در منطقه سحار در صعده یمن

تصویر شهدای مقاومت در نمایشگاهی صنایع دستی یمن

آخرین عناوین