مراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةالله

گروه عکس الف،   3990224005

مراسم پرفیض شب قدر نوزدهم ماه مبارک رمضان با مداحی امیر عباسب در بیمارستان بقیةالله (عج) برگزار و به صورت زنده از شبکه سلامت پخش شد. عکس؛ سید علیرضا مدنی/ مهر

مراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةالله
مراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةاللهمراسم پرفیض شب قدر در بیمارستان بقیةالله

آخرین عناوین