احیا شب نوزدهم، مسجد ارک

گروه عکس الف،   3990224001

اولین شب مراسم مناجات خوانی مسجد ارک بازار تهران، پس از اعلام پروتکل بهداشتی از سوی وزارت بهداشت، در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان برگزار شد. طبق اصول پروتکل مومنین با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و انجام ضدعفونی در این مراسم شرکت کردند. عکس: زهیر صیدانلو/ فارس

احیا شب نوزدهم، مسجد ارک
احیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارکاحیا شب نوزدهم، مسجد ارک

آخرین عناوین