راهبرد جدید آمریکا برای چنگ انداختن بر عراق

گروه جهان الف،   3990223134

 تحلیلگر عراقی درباره پروژه و طرح سیاسی آمریکا به منظور هیمنه مجددد واشنگتن بر بغداد و روی کار آمدن شخصیت های عراقی حامی آمریکا برای اداره این کشور در مرحله آتی هشدار داد.

به گزارش مهر به نقل از المعلومه، سعد الکعبی تحلیلگر عراقی درباره پروژه و طرح سیاسی آمریکا به منظور هیمنه مجددد واشنگتن بر بغداد و روی کار آمدن شخصیت های عراقی حامی آمریکا برای اداره این کشور در مرحله آتی هشدار داد.

وی افزود: آمریکا از اهرم و برگه داعش نتوانست بهره ببرد و این حربه شکست خورد  و از این رو برای چمبره انداختن بر سرنوشت عراق به اقدام سیاسی روی خواهد آورد.

الکعبی گفت: آمریکا از زمان پیروزی عراق بر داعش به استراتژی جدیدی با هدف ایجاد تغییر سیاسی در عراق از طریق آوردن شخصیت هایی که خواسته های آنرا اجرا کنند و به دستورات آن عمل کنند، روی آورده است.

وی تاکید کرد: واشنگتن بر برخی شخصیت ها در استانهای غربی و شمالی تکیه کرده و در راستای تجزیه عراق و ایجاد اقلیم های جدید حرکت می کند و آمریکا به هرج و مرج در تظاهرات ۲۵ اکتبر جهت داده بود.

این تحلیلگر عراقی بیان کرد: آمریکا پروژه سیاسی به منظور تسلط مجدد بر بغداد را پیش می برد و علاوه بر آن با فعال کردن تروریست ها به دنبال ایجاد بی ثباتی در عرصه سیاسی عراق و وارد کردن فشار و ایجاد این تصور برای همه است که عراق قادر به حمایت از خودش نیست و نظامیان آمریکایی باید برگردند و نباید این نظامیان از عراق خارج شوند.