بخش سانسور شده مصاحبه‌ی وزیر سابق صمت در برنامه دست خط

گروه ویدئو الف،   3990223129

بخش سانسور شده مصاحبه‌ی شهریور ۹۸ رحمانی، وزیر سابق صمت با برنامه دست‌خط درباره تشکیل وزارت بازرگانی که به درخواست خودش پخش نشد.

آخرین عناوین