اظهارات تحلیلگر اردنی درباره تحریم‌های ایران

گروه ویدئو الف،   3990223060

تحلیلگر برجسته اردنی: ایرانی‌ها تحریم‌های آمریکا را به فرصت تبدیل کردند.جنگی بین دو طرف رخ نخواهد داد.

آخرین عناوین