نجات پلنگ جوان از تله مرگ در منطقه دوهزار تنکابن

گروه ویدئو الف،   3990222073

محیط بانان یک قلاده پلنگ ماده ۳ ساله را که در تله مچ‌گیر چوپانان منطقه دو هزار تنکابن گرفتار شده بود از تله آزاد و در منطقه رها کردند.

آخرین عناوین