آتش بازی بر فراز مسکو در شب موسوم به «روز پیروزی»

گروه ویدئو الف،   3990221094

روز پیروزی یا روز غلبه به یاد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ است. این جشن اولین بار در ۱۶ جمهوری اتحاد شوروی برگزار شد، پس از اینکه سند تسلیم آلمان در نیمه شب ۸ ماه مه ۱۹۴۵ امضا شد.

آخرین عناوین