در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیون نفر در آمریکا بیکار شدند

گروه ویدئو الف،   3990221061

گزارش شبکه آمریکایی از بیکاری ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار طی یک ماه گذشته را ببینید.

آخرین عناوین