رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»

گروه عکس الف،   3990221043

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه، عصر شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ درحرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و مصلای اهواز برگزار شد. در این مرحله از رزمایش در هر استان، ۳۵ هزار بسته مواد غذایی بین نیازمندان توزیع می شود.

رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»رزمایش کمک مومنانه در«تهران و اهواز»

آخرین عناوین