گروه جهادی امام حسنی ها

گروه عکس الف،   3990220112

گروه جهادی امام حسنی‌ها ۵ سال پیش به نیت امام حسن (ع) کار خود را در حوزه‌های مختلف اجتماعی شروع کرد و هر سال در ولادت امام حسن مجتبی (ع) با تهیه بسته‌های افطار سنت افطاری ساده را برپا می‌کنند. این گروه با تهیه متوسط هزار بسته افطاری اقدام به توزیع و پخش این بسته‌ها در مناطق محروم استان تهران و حومه نمودند.

گروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی هاگروه جهادی امام حسنی ها

آخرین عناوین