از سوی مرکز آپا ارایه شد گزارش بررسی برنامه کاربردی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های مطرح کشور /تسنیم و الف بهترین عملکرد را داشته‌اند

گروه فناوری الف،   3990220099
گزارش بررسی برنامه کاربردی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های مطرح کشور /تسنیم و الف بهترین عملکرد را داشته‌اند

مدیر مرکز آپا* دانشگاه سمنان نتایج بررسی  علمی عملکرد سایتها و خبرگزاریهای مطرح کشور را اعلام کرد .

به گزارش الف دکتر مجید افصحی در این باره گفت : مرکز آپا دانشگاه سمنان به صورت مداوم عملکرد وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. درآخرین گزارش تهیه شده توسط این مرکز  به ارزیابی عملکرد وب‌سایت سیزده خبرگزاری کشور از تاریخ ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ پرداخته شده و این وب‌سایت‌ها از نظر در دسترس بودن، زمان پاسخ و شاخص عملکرد برنامه کاربردی (Apdex) مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی افزود :  وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم ،ایسنا ، مهر، ایرنا ، فارس، دانشجو ،  ایلنا، خبرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه خبری مشرق ،تابناک ، انتخاب و جامعه خبری تحلیلی الف  مورد بررسی قرار گرفته‌اند  در این ماه از نظر در دسترس بودن به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم، از نظر زمان پاسخ به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم و جامعه خبری تحلیلی الف و از نظر شاخص عملکرد برنامه کاربردی به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم و جامعه خبری تحلیلی الف بهترین عملکرد را داشته‌اند

 

متن کامل گزارش به شرح زیر است 

 1. مقدمه

در این گزارش به ارزیابی وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور از تاریخ ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ پرداخته می‌شود و این وب‌سایت‌ها از نظر در دسترس بودن، زمان پاسخ و شاخص عملکرد برنامه کاربردی (Apdex1) مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه این گزارش در بخش ۲ به معرفی وب‌سایت‌های مورد بررسی پرداخته می‌شود، در بخش ۳ وب‌سایت‌ها از لحاظ در دسترس بودن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، در بخش ۴ زمان پاسخ وب‌سایت‌ها بررسی می‌شود و در نهایت در بخش ۵ جمع‌بندی از ارزیابی‌های انجام شده ارائه می‌شود.

 1. معرفی وب‌سایت‌های مورد بررسی

در این گزارش وب‌سایت سیزده خبرگزاری کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جدول 1 لیست وب‌سایت‌های مورد بررسی در این گزارش را نشان می‌دهد.جدول 1 لیست وب‌سایت‌های مورد بررسی

عنوان

آدرس

خبرگزاری تسنیم

https://www.tasnimnews.com/

خبرگزاری ایسنا (دانشجویان ایران)

https://www.isna.ir/

خبرگزاری مهر

https://www.mehrnews.com/

خبرگزاری ایرنا (جمهوری اسلامی ایران)

https://www.irna.ir/

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

https://www.yjc.ir/

خبرگزاری فارس

https://www.farsnews.ir/

خبرگزاری ایلنا (کار ایران)

https://www.ilna.news/

پایگاه خبری مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/

پایگاه خبری تحلیلی تابناک

https://www.tabnak.ir/

خبرگزاری خبر آنلاین

https://www.khabaronline.ir/

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

https://www.entekhab.ir/

خبرگزاری دانشجو

https://snn.ir/

جامعه خبری تحلیلی الف

https://www.alef.ir/

 1. در دسترس بودن وب‌سایت

در این بخش وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور از لحاظ در دسترس بودن با یکدیگر مقایسه می‌شوند. نمودار 1، درصد در دسترس بودن وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از نظر استاندارد درصد قابل قبول برای در دسترس بودن یک وب‌سایت ۹/۹۹ درصد است. که از این نظر فقط وب‌سایت خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم توانسته‌اند‌ استاندارد قابل قبول را کسب نمایند و بهترین عملکرد را وب‌سایت خبرگزاری فارس داشته است.

نمودار 1 درصد در دسترس بودن‌ وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۸

 

نمودار 2، تعداد دفعات از دسترس خارج‌ شدن وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. وب‌سایت خبرگزاری خبر آنلاین با ۷۴ بار و وب‌سایت‌های خبرگزاری فارس و پایگاه خبری مشرق نیوز با ۱ بار به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دفعات از دسترس خارج شدن را داشته‌اند.

 

نمودار 2 تعداد دفعات از دسترس خارج شدن وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار 3، مجموع زمان در دسترس نبودن وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. وب‌سایت خبرگزاری خبر آنلاین با ۸۶/۴ ساعت و وب‌سایت خبرگزاری فارس با ۰۲/۰ ساعت به ترتیب بیشترین و کمترین زمان در دسترس نبودن را به خود اختصاص داده‌اند.


نمودار 3 مجموع زمان در دسترس نبودن وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

 

نمودار 4، طولانی‌ترین زمان از دسترس خارج شدن وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. وب‌سایت خبرگزاری مهر با ۹۲/۰ ساعت طولانی‌ترین زمان از دسترس خارج شدن را به خود اختصاص داده‌ است

 

نمودار 4 طولانی‌ترین زمان از دسترس خارج شدن وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

 1. زمان پاسخ وب‌سایت

در این بخش وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور از لحاظ زمان پاسخ وب‌سایت با یکدیگر مقایسه می‌شوند. زمان پاسخ وب‌سایت از نظر تعریف مدت زمانی است که طول می‌کشد تا وب‌سرور به درخواست دریافت شده (با اولین بایت محتوا) پاسخ دهد.
نمودار 5، میانگین زمان پاسخ وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از نظر استاندارد میانگین زمان پاسخ قابل قبول برای یک وب‌سایت 1000 میلی‌ثانیه است که از این نظر فقط وب‌سایت‌های‌ خبرگزاری تسنیم و جامعه خبری تحلیلی الف میانگین زمان پاسخ قابل قبول را داشته‌‌اند. وب‌سایت خبرگزاری ایرنا (جمهوری اسلامی ایران) با 1961 میلی‌ثانیه و وب‌سایت خبرگزاری تسنیم با 485 میلی‌ثانیه به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین زمان پاسخ را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار 5 میانگین زمان پاسخ وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار ۶، بیشینه زمان پاسخ وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. وب‌سایت خبرگزاری فارس با 4799 میلی‌ثانیه و وب‌سایت خبرگزاری خبر آنلاین با 28734 میلی‌ثانیه به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را از نظر بیشینه زمان پاسخ داشته‌اند.

نمودار 6 بیشینه زمان پاسخ وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

نمودار 7، کمینه زمان پاسخ وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. وب‌سایت جامعه خبری تحلیلی الف با 57 میلی‌ثانیه و وب‌سایت خبرگزاری دانشجو با 1058 میلی‌ثانیه به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را از نظر کمینه زمان پاسخ داشته‌اند.

 

نمودار 7 کمینه زمان پاسخ وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

 1. شاخص عملکرد برنامه کاربردی

در این بخش وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور از لحاظ شاخص عملکرد برنامه‌کاربری (Apdex) با یکدیگر مقایسه می‌شوند. شاخص عملکرد برنامه کاربردی معیاری کمی از میزان رضایت کاربران از عملکرد برنامه کاربردی است. برای محاسبه شاخص عملکرد برنامه کاربردی ابتدا یک حد آستانه زمان پاسخ قابل قبول در نظر می‌گیرند که در این گزارش حد آستانه ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است. سپس درخواست‌هایی که زمان پاسخشان کمتر از حد آستانه بوده به عنوان درخواست‌های راضی‌کننده2 و درخواست‌هایی که زمان پاسخشان برابر حد آستانه بوده به عنوان درخواست‌های قابل تحمل3 شمرده می‌شوند. در نهایت شاخص عملکرد برنامه کاربردی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

 

 

نمودار 8، شاخص عملکرد برنامه‌ کاربردی وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از نظر استاندارد حداقل شاخص عملکرد قابل قبول ۷/۰ است که از این نظر فقط وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم، جامعه خبری تحلیلی الف و خبرگزاری مشرق نیوز توانسته‌اند شاخص عملکرد قابل قبول را بدست آورند. وب‌سایت خبرگزاری تسنیم با شاخص ۹6/۰ و وب‌سایت‌های خبرگزاری باشگاه خبرنگاران، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب و خبرگزاری دانشجو با شاخص ۴۹/۰ به ترتیب بهترین و بدترین عملکرد را از لحاظ شاخص عملکرد برنامه کاربردی داشته‌اند.

 

نمودار 8 شاخص عملکرد برنامه کاربردی (Apdex) وب‌سایت‌ خبرگزاری‌های کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸

 1. جمع‌بندی

در این گزارش به ارزیابی وب‌سایت خبرگزاری‌های کشور از تاریخ ۱ اسفند تا ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ پرداخته شد و این وب‌سایت‌ها از نظر در دسترس بودن، زمان پاسخ و شاخص عملکرد برنامه کاربردی مورد بررسی قرار گرفتند. در این ماه از نظر در دسترس بودن به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم، از نظر زمان پاسخ به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم و جامعه خبری تحلیلی الف و از نظر شاخص عملکرد برنامه کاربردی به ترتیب وب‌سایت‌های خبرگزاری تسنیم و جامعه خبری تحلیلی الف بهترین عملکرد را داشته‌اند.

1 Application Performance Index

2 Satisfied Requests

3 Tolerating Requests

 

 

 


*مرکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای)

** مرکز آپا دانشگاه سمنان، اولین مرکز تخصصی امنیت در سطح استان سمنان، با ارائه خدمات امنیتی و دوره‌های آموزشی امنیت سایبری از سال 1395 در راستای سه هدف مهم آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای شروع به فعالیت کرده است.

 

 

پربحث‌های هفته

 1. رای قاطع نمایندگان به ریاست قالیباف/ اعضای هئیت رئیسه مجلس یازدهم مشخص شدند

 2. گشت و گذاری در آپارتمان‌های شمال شهر تهران با اجاره‌های نجومی

 3. پرسشي تأمل‌برانگیز از مراجع عظام تقليد

 4. "دیپلماسی بنزین"، نمادی از بی اعتنایی به تهدیدات آمریکا

 5. کارناوال نفتکش های ایرانی در اقیانوس ها

 6. نامه احمد توکلی به روحانی: برای نجات کشور پیروی از اقتصاد آزاد را کنار بگذارید

 7. جزئیاتی کامل از مرگ «آسیه پناهی»/ شهرداری: ما به وظیفه قانونی خود عمل کردیم!

 8. شاخ «غول» هم شکستنی است...

 9. پلیس آمریکا شهروند سیاه‌پوست را خفه کرد/ شهر به آتش کشیده شد

 10. اسکورت نفتکش «فارست» توسط هواپیماها و ناوهای جنگی ونزوئلا

 11. آقایان؛ قانون، تابوت عدالت نیست!..

 12. لطفا فراکسیون‌های قومی و منطقه‌ای را تعطیل کنید

 13. درد کهنه غیزانیه، «امنیتی» نیست

 14. مجلس تراز انقلاب و حق مسکن یازده میلیونی؟!

 15. امروز تهرانی‌ها سورپرایز شدند!

 16. مجلس خدمت یا مجلس قدرت؟!

 17. تلفاتی سنگین‌تر از تلفات جنگ بر دوش ایالات متحده

 18. فطر و اعیاد مذهبی؛ آیا مسابقه شادمانی عمومی کافی است؟

 19. چرا فرزندآوری کم شده/ آیا جامعه هم پیر می‌شود؟

 20. واکنش «آشنا» به توئیت «محسن رضایی» درباره غیزانیه

 21. رهبر انقلاب: در عدالت نمره مطلوب به دست نیاورده‌ایم/ مجلس متعهد به وظایف، نقطه امید مردم و اتکاء مجریان است

 22. دو نشست معنادار توسط قالیباف و حاجی بابایی/ حیاط خلوت نمایندگان دوره دهم/ دلیل حمایت اصلاح‌طلبان از ظریف برای انتخابات ریاست جمهوری

 23. توضیح میرسلیم درباره مصاحبه با بی‌بی‌سی

 24. ریشه قتل دختر ۱۴ ساله تالشی اختلافات مذهبی نیست

 25. غیزانیه از نمای نزدیک

آخرین عناوین