نشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هند

گروه عکس الف،   3990220052

نشت گاز در یکی از کارخانه‌های شرکت ال جی پلیمرز در جنوب شرق هند بیش از هزار نفر را راهی بیمارستان کرد و جان ۹ نفر را نیز گرفت. مخازن گاز به دلیل قرنطینه و کاهش فعالیت کارخانه برای مدتی دست نخورده باقی مانده و گاز درون آن به سبب واکنش‌های شیمیایی و نیز گرمای محل از مخازن نشت پیدا کرده است.

نشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هندنشت گاز در کارخانه‌ ال‌جی هند

آخرین عناوین