برداشت چای بهاره در قلعه رودخان

گروه عکس الف،   3990220022

با نزدیک شدن به اواسط بهار، برداشت و فرآوری چای در باغات شهرستان قلعه رودخان استان گیلان آغاز شده است. از متداول‌ترین انواع چای در ایران، چای سیاه است که از تخمیر و خشک کردن کامل برگ‌های تازه چیده شده چای به دست می‌آید و بهترین نوع آن چای بهاره گیلان است.

برداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخانبرداشت چای بهاره در قلعه رودخان

آخرین عناوین