الکاظمی: با استفاده از خاک عراق به عنوان عرصه‌ای برای حملات مخالفم

گروه جهان الف،   3990218011

نخست وزیر عراق در آغاز جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادیش گفت که با استفاده از خاک عراق به عنوان عرصه‌ای برای حملات مخالف است.

به گزارش فارس، الکاظمی طی نطقی در ابتدای این نشست ضمن ارائه سند کامل برنامه دولت خود به نمایندگان گفت که دولت او دولت حل مشکلات و نه مشکل تراشی و ایجاد بحران‌هاست.

وی همچنین گفت که مخالف این است که از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای حملات و تجاوزات استفاده شود.

او تصریح کرد: من  برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخاباتی زودهنگام و شفاف تلاش خواهم کرد.

الکاظمی سند برنامه دولت خود را هم در ابتدای جلسه به نمایندگان پارلمان ارائه کرد که در آن هشت محور زیر ذکر شده است:

1- اولویت‌ها

2- ارتقای نهادهای امنیتی و اصلاح آن

3- رسیدگی و حل مشکلات و چالش های اقتصادی و مالی

4- مسائل اساسی در روابط خارجی

5- مبارزه با فساد و اصلاح اداری

6- عدالت معیار دولت موفق است.

7- اعتراضات مسالمت آمیز راهی برای هدایت دولت است.

8- دولت فدرال و دولت منطقه کردستان و استان‌ها