کابینه الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت+اسامی وزرا

گروه جهان الف،   3990218010

اعضای پیشنهادی دولت جدید عراق در جلسه بامداد امروز پنجشنبه پارلمان عراق به رای گذاشته شد و نامزدهای تصاحب کرسی‌های وزارت کشور و دفاع هم رای اعتماد گرفتند.

کابینه الکاظمی از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفت+اسامی وزرا

به گزارش فارس، جلسه پارلمان عراق برای رای‌گیری درباره نامزدهای پیشنهادی مصطفی الکاظمی برای تصاحب کرسی‌های وزارتی دولت جدید عراق بامداد پنجشنبه برگزار شد.

قبل از رای گیری درباره اعضای کابینه الکاظمی سند برنامه دولت الکاظمی به رای نمایندگان گذاشته شده و تصویب شد.

و با رای اعضای پارلمان، بدین ترتیب جمعه عناد به عنوان وزیر دفاع، عثمان الغانمی به عنوان وزیر کشور، علی عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی، علی خالد نجم بتال به عنوان وزیر برنامه‌ریزی و بودجه، نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن، حسن محمد عباس به عنوان وزیر بهداشت، حماجد مهدی علی به عنوان وزیر نیرو، ناصر حسین بندر به عنوان وزیر حمل و نقل، علی عدنان به عنوان وزیر ورزش و جوانان، علی منهل عزیز به عنوان وزیر صنعت، ارکان شهاب به عنوان وزیر ارتباطات، علی عادل حاشوش به عنوان وزیر کار، علی مهدی رشید به عنوان وزیر منابع آبی و علی حمید مخلف به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.

با این حال، وزرای پیشنهادی فرهنگ، کشاورزی، امور مهاجرین و امور بازرگانی موفق به کسب رأی اعتماد پارلمان عراق نشدند. این در حالی است که رأی گیری در خصوص وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه های نفت و امور خارجه به زمان دیگری موکول شد.

با این احتساب، مصطفی الکاظمی رسما به عنوان از نخست وزیر مکلف به نخست وزیر رسمی عراق تبدیل شد. وی به همراه اعضای کابینه اش در صحن پارلمان سوگند یاد کردند.