تسهیلات حمایتی کرونا

گروه ویدئو الف،   3990217150

سخنگوی طرح تسهیلات حمایتی کرونا، شرایط پرداخت وام مشاغل بی ثبات را اعلام کرد.

آخرین عناوین