الکاظمی فهرست نهایی کابینه را به پارلمان ارائه کرد

گروه جهان الف،   3990217126

مأمور تشکیل دولت جدید عراق فهرست نهایی اعضای کابینه خود را برای پارلمان ارسال کرد.

الکاظمی فهرست نهایی کابینه را به پارلمان ارائه کرد

به گزارش تسنیم به نقل از رسانه‌های عراق، امجد العقابی از نمایندگان ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر امروز چهارشنبه گفت فهرست اعضای کابینه مصطفی الکاظمی تقدیم پارلمان شد.

العقابی اظهار داشت فهرست وزیران کابینه مصطفی الکاظمی بدون مشخص شدن تکلیف وزارتخانه های امور خارجه و نفت تحویل پارلمان شده است.

به گفته، تکلیف این دو وزارتخانه ها در مذاکرات تشکیل دولت نهایی نشد و به همین سبب ترکیب کابینه بدون اسامی وزیران خارجه و نفت تقدیم پارلمان شده است.

العقابی احتمال داد که تمام اعضای کابینه نتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند. وی تصریح کرد جلسه پارلمان عراق امروز در موعد مقرر یعنی ساعت 21 به وقت محلی برگزار خواهد شد.

عضو فراکسیون سائرون وابسته به جریان صدر البته گفت برخی فراکسیونها به کابینه وزارتی مصطفی الکاظمی رای اعتماد نخواهند داد.

وی پیش بینی کرد که تلاشها برای متقاعد کردن این فراکسیونها برای اینکه به کابینه رای اعتماد بدهند تا آخرین لحظات ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر ائتلاف دولت قانون امروز چهارشنبه از وجود توافق برخی گروه‌های سیاسی برای دادن رأی اعتماد به دولت مصطفی الکاظمی در خلال نشست امروز چهارشنبه پارلمان خبر داده است.

عبدالهادی السعداوی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت ائتلاف دولت قانون به برخی وزیران پیشنهادی به سبب اتهامات وارده در خصوص فساد اعتراض دارد و با آنها مخالف است و در صورت تغییر این افراد، نظر دولت قانون تغییر خواهد کرد.

السعداوی خاطر نشان کرد تشکیل کابینه در آخرین ساعات نهایی خواهد شد و توافقاتی میان برخی گروههای سیاسی برای تشکیل آن وجود دارد.

از سوی دیگر کاطع الرکابی دیگر عضو ائتلاف دولت قانون روز سه شنبه، به اسامی گروههای سیاسی که جلسه رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی را تحریم خواهند کرد، مشخص کرد. وی به خبرگزاری رسمی عراق گفت فراکسیونهای دولت قانون و ائتلاف الوطنیه(به ریاست ایاد علاوی) و برخی گروههای ائتلاف الفتح در جلسه رای اعتماد به کابینه الکاظمی شرکت نخواهند کرد. به گفته وی دشواری هایی در رای اعتماد به کابینه وجود دارد.

وی افزود ائتلاف دولت قانون ازهمان ابتدا، مذاکرات با مصطفی الکاظمی یا مذاکرات درونی میان گروههای شیعی را رها نکرد، ولی این مذاکرات به بن بست رسید. ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که نامزدها باید از ویژگی های سلامت و پاکدستی و مقبولیت در میان همه طرفها برخوردار باشند.

الرکابی تصریح کرد دولت قانون هیچ وزیر را نامزد نکرده و در کابینه هم مشارکت نخواهد کرد. وی افزود این ائتلاف شاهد وزارتی که تناقضات فراوان درباره آن وجود دارد، نخواهد بود.