الکاظمی: هر گونه فشاری که هدف آن تضعیف عراق باشد را نمی‌پذیرم

گروه جهان الف،   3990208186

مأمور تشکیل کابینه در عراق در واکنش به فشارهای تشکیل کابینه تصریح کرد که هر گونه فشاری که هدف آن تضعیف عراق باشد را نمی‌پذیرد.

به گزارش فارس‌، «مصطفی الکاظمی» مأمور تشکیل کابیه در عراق، شامگاه امروز (دوشنبه)، در توئیتی تصریح کرد که تنها زمانی فشارها می‌پذیرد که در راستای خط‌مشی کشور باشد.

مأمور تشکیل کابینه عراق در این ارتباط گفت: «مسئولیتی که آن را در این شرایط دشوار و با وجود چالش‌های اقتصادی، بهداشتی و امنیتی بر عهده گرفتم، مسئولیتی ملی است. دولتی که تلاش می‌کنم آن را تشکیل دهم،‌ می‌بایست در حد  و اندازه بحران‌ها و راه‌حل آنها باشد. همه باید منافع عراق را در اولویت قرار دهند».

مصطفی الکاظمی ادامه داد: «این فشارها را تنها زمانی می‌پذیرم که در راستای خط‌مشی کشور باشد. هر گونه فشاری که هدف آن تضعیف کشور است، نمی‌پذیرم».

طبق قانون اساسی کشور عراق، الکاظمی سی روز مهلت دارد تا بتواند کابینه خود را تشکیل دهد. پیش از وی، عدنان الزرفی مأمور تشکیل کابینه بود که موفق به انجام مأموریت خود نشد.