رهبر معظم انقلاب؛ امام به ما آموخت که از قدرت های بزرگ نترسیم

گروه ویدئو الف،   3990206180

خاطره امروز رهبر انقلاب از ملاقات با امام در قم به همراه مرحوم هاشمی و بنی صدر برای تعیین وضعیت جاسوسهای آمریکایی که امام فرمود از آمریکا نترسید.