کاهش اعزام های برون مرزی ورزش ایران در سال ۹۸

گروه ورزشی الف،   3990206160

مهدی علی نژاد گفت : شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۸ که در واقع سال کسب سهمیه المپیک بود با نگاهی کیفی، با اعزام ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر به مسابقات برون مرزی موافقت کرد.

 به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی و رئیس شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان گفت: با دستور دکتر سلطانی فر با رعایت صرفه جویی و اجرای سیاست های کیفی سازی اعزام های ورزشی، سال ۱۳۹۸ یازده هزار نفر و دویست نفر به مسابقات برون مرزی اعزام شدند که نسبت به سال ۹۶ نه هزار نفر و نسبت به سال ۹۷ سه هزار نفر کاهش اعزام داشتیم.

علی نژاد گفت: این کاهش اعزام در حقیقت با تشخیص شورای برون مرزی برای ضرورت نداشتن اعزام آنها احصا شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: سال ۹۸، فوتبال با دو هزار و ششصد و بیست و شش نفر بیشترین اعزام و فدراسیون چوگان بدون اعزام کمترین مورد را داشته است.