غفلت در کرونا عوارض جبران ناپذیری دارد

گروه ویدئو الف،   3990206098

دکتر حریرچی معاون کل وزارت بهداشت: تا کشف واکسن موثر علیه ویروس #کرونا، در اکثر کشورهای جهان، ۲ تا ۳ طغیان بیماری در طی یک سال آینده خواهیم داشت. هرگونه غفلت درباره ویروس کرونا می تواند عوارض جبران ناپذیری داشته باشد.