تجمع کادر درمانی مقابل کاخ سفید به دلیل کمبود امکانات

گروه عکس الف،   3990203078

پرستاران آمریکایی در واکنش به کمبود امکانات و فقدان تجهیزات حفاظت شخصی کافی در مبارزه با ویروس کرونا مقابل کاخ‌سفید تجمع اعتراضی برگزار کردند.