افزایش حقوق بازنشستگان

گروه ویدئو الف،   3990202060

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری: حقوق بازنشستگان امسال ۱۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. در همسان سازی حقوق بازنشستگان، افرادی که سنواتشان کمتر از ۳۰ سال باشد به ازای هر سال ۲.۵ درصد از حقوق آنها کسر می شود.

ابر آروان

آخرین عناوین