دلیل عدم حضور جواد رضویان در برنامه نیمه شعبان

گروه ویدئو الف،   3990125039

در روزهای سخت کرونا، هستند جهادگرانی از همه اقشار که تنها با دغدغه سلامتی مردم پا به عرصه خدمت گذاشته‌اند که برخی بازیگران نیز از این امر مستثنی نیستند.

ابر آروان

آخرین عناوین