حمل و نقل عمومی عاملی مهم انتقال کرونا

گروه ویدئو الف،   3990123088

معاون کل وزارت بهداشت : ۲۶.۵ درصد انتقال کرونا در وسایل حمل و نقل عمومی است

ابر آروان

آخرین عناوین