آمار به روز جهانی درباره کرونا/ بیش از یک میلیون نفر تحت درمان کرونا هستند

گروه سلامت الف،   3990122001

این روزها ویروس کرونا در اغلب کشورهای جهان در حال گسترش است و تکاپویی جهانی برای کنترل آن شکل گرفته است. شما می توانید هر روز در جدول زیر روند ابتلا به این بیماری و بهبود آن را در کشورهای مختلف ببینید. جدول زیر متعلق به ۲۲ فروردین است.