حال و هوای نیمه شعبان در قم

گروه عکس الف،   3990121030

هر ساله در نیمه شعبان میلیون‌ها زائر به شهر قم و مسجد مقدس جمکران سفر می‌کردند تا میلاد منجی عالم بشریت را جشن بگیرند اما امسال به دلیل بیماری کرونا مردم منتظر با اجرای برنامه‌هایی چون استغاثه به آن حضرت و زمزمه یا مهدی (عج) ادرکنی بر پشت‌بام منازل برای تعجیل در فرج آن حضرت دعا کردند/مهر

حال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قمحال و هوای نیمه شعبان در قم
ابر آروان

آخرین عناوین