بارش برف بهاری در ماسوله 

گروه ویدئو الف،   3990120150

بارش برف بهاری به شهر تاریخی ماسوله جلوه ای زیبا داده است.

به گزارش مهر، نخستین بارش برف بهاری به شهر تاریخی ماسوله جلوه زیبایی داده است.