فیلم| «ابَرماه» در «کیش»

گروه ویدئو الف،   3990120114

پدیده ابَر ماه شب ۱۹ فروردین ۹۹ برای کره زمین اتفاق افتاد و یکی از کیشوندان توانست ویدئویی زیبا از این حرکت ماه به ثبت برساند.