مقایسه جالب تجهیزات پرستاران و پلیس‌ فرانسه!

گروه عکس الف،   3990120080

کاربران فرانسوی مقایسه معنی‌داری را بین تجهیزات پرستاران و پلیس‌های این کشور منتشر کردند.