ماجرای نجفی و هم‌سلولی کرونایی‌اش

گروه ویدئو الف،   3990120018

مهمترین مسائل مطرح شده در بیست و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه را در این ویدئو ببینید.